• Totaal staan er elke dag van het evenement 4 hulpverleners ter beschikking in geval van calamiteiten.
  Dit aantal is bepaald aan de hand van de richtlijn van het GHOR, namelijk 1 hulpverlener op 1000 betrokkenen.
 • De post zal ten allen tijde bemand zijn door 1 hulpverlener.
  Daarnaast staan 2 hulpverleners stand-by om op de route hulp te verlenen.
  Deze bewegen zich in het parcours voort door middel van de medische wagen en fietsen voor de kleinere afstanden.

 

 • Belangrijke telefoonnummers
  EHBO: 06 2233 0844
  Organisatie: 06 51110402